<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <title>ZakBad UsBug Pogrzebowych HADES Zrem</title> <meta name="google-site-verification" content="2ueyRArRCeAngNbq1aQdQ2uQvZn_vQAKkZG92m1d_hY" /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"></link> <meta name="keywords" content="zakBad, usBug, pogrzebowych, Hades, Zrem, pogrzebowy, pogrzeb"> </head> <body> <div id="top"> <a class="bl" href="index.html"><div id="logo"></div></a> <div id="menu"> <ul id="button"> <li><a href="index.html">O firmie</a></li> <li><a href="oferta.html">Oferta</a></li> <li><a href="galeria.html">Galeria</a></li> <li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li> </ul> <div id="tel"></div> </div> <div id="main"> <br> <p class="title">O firmie</p> <br><br> <p class="txt"> <a href="http://www.wiarygodna-firma.pl/wf.php?id=235"><img src="http://www.wiarygodna-firma.pl/wf.php?id=235_0.png" class="image_r"/></a> ZakBad UsBug Pogrzebowych HADES to firma o dwudziestoletnim do[wiadczeniu i znanej wszystkim naszym klientom renomie, szczeglny nacisk kBadca na najwy|sz jako[ oferowanych usBug. <br><br> </p> <br> <img src="img/galeria/3.jpg" class="image_r" height="220px"> <br> <p class="txt"> Oferujemy kompleksow obsBug uroczysto[ci pogrzebowych, jednak od zawsze staramy si, w tych trudnych dla PaDstwa chwilach, przede wszystkim wyj[ na przeciw oczekiwaniom, dlatego sBu|ymy nasz wiedz i doradztwem w zwizku z organizacj pogrzebu, a nasza oferta jest nieustannie wzbogacana. <br><br><br><br> </p> <p class="txt"> Nasze usBugi kierujemy do osb prywatnych, firm oraz instytucji, zawsze z uwzgldnieniem najwy|szych standardw. </p> </div> <div id="footer"></div> </div> </body> </html>